Kamerabevakning inom bostadsrättsförening?

28 Jun

Får en bostadsrättsförening montera upp kamerabevakning utan tillstånd? Vad krävs av medlemmarna och vad kan bevakas?

År 2018 genomfördes lagändringar kring kamerabevakning. Privata verksamheter behöver inte längre söka tillstånd. Eftersom en bostadsrättsförening anses vara en privat verksamhet krävs alltså inte tillstånd. 

Upplysningsplikt

Om kamerabevakning installeras har föreningen en upplysningsplikt. Med andra ord att information finns tillgänglig för berörda parter att övervakning sker. Dessutom ska det finnas en länk till Datainspektionen vilka är tillsynsmyndighet. 

Däremot måste föreningen alltid följa Dataskyddsförordningen och de lagar som är representativa för den verksamhet som bedrivs. 

Kamerabevakning för att öka säkerheten

Som med all kamerabevakning sker installation av detta inom bostadsrättsföreningar för att öka säkerheten. Både säkerhet för egendom och person. 

  • Garage

Minska skadegörelse och bildstölder med övervakning av garagen. Bara skyltar som påvisar bevakningen brukar ge avsedd effekt. 

  • Cykelförråd

Även cykelförråden utsätts för inbrott, skadegörelse och stölder. Visa med skylt på utsidan att det finns kamerabevakning med uttryckning och inbrotten kommer drastiskt minska.

  • Sopförråd

Allt för många soprum sätts i brand årligen. Skapa större trygghet för de som bor i närheten med bevakning av vilka som kommer in i förrådet. Detta kan även resultera i att bättre ordning hålls och att inte möbler och andra stora föremål lämnas i förrådet. 

  • Trygghet i källarlokaler

I vissa fastigheter är källare och vind så obehagliga att besöka att vissa boende undviker det. Dessutom förekommer det att dessa platser används för övernattning av personer som inte har behörighet till lokalerna. Med övervakning kan detta ändras. 

  • Entré

Vid flerbostadshus kan kameraövervakning sättas i entrén och därmed skapa en säkrare ingång till fastigheten. 

”Används bara vid misstanke om brott”

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar anger att material från deras kameraövervakning enbart används ”vid misstanke om brott”. Styrelsen ska alltså inte kunna ta fram materialet för att kontrollera vem som lade tidningar i insamlingen för hårdkartong osv. 

Det ska alltid finnas tydliga rutiner för hur länge materialet ska sparas, vilka som får ha tillgång till materialet samt när det får utnyttjas. I rutinerna ska det även framgå var inspelningsutrustningen ska vara placerad. Det vanligaste är att detta finns i ett rum i närheten (exempelvis kvarterslokal) men det även möjligt att montera en box högt upp på fasaden där utrustningen sedan placeras.